Takip Mesafesi,Öndeki Aracı Geçme Kuralları

Hızlarını azaltmak zorundadırlar.

Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10′ a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.

Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılar, cihazlarına el konulur.

TAKİP MESAFESİ

Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km./s hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m. dir.

Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır. (Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir.- Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın takip edemezler.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME

Öndeki Aracı Geçmenin Yasak Olduğu Yerler:

 • 1- Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerler,
 • 2- Görüş yetersizliği olan tepe üstlerine, dönemeçlere yaklaşırken ,
 • 3- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
 • 4- Kavşaklarda ve buralara yaklaşırken,
 • 5- Demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,
 • 6- İki yönlü iki şeritli köprü ve tünellerde.

Öndeki aracı geçecek sürücülerin;

 • 1- Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,
 • 2- Geçilecek olan aracın bir başka aracı geçip geçmediğine,
 • 3- Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
 • 4- Geçişin, geçilen araç için büyük bir güçlük doğurmamasına,
 • 5- Araçların hız farkları ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli mesafenin bulunup bulunmadığına,

dikkat etmeleri zorunludur.

 • 1- Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.
 • 2- Sol dönüş işareti verilir, geçilecek araç sürücüsü gündüz korna ile, gece seleltör ile uyarılır.
 • 3- Geçilecek araca takip mesafesi kadar mesafe önce sol şeride geçilir.
 • 4- Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir.
 • 5- Sağ dönüş işareti verildikten sonra sağ şeride girilerek geçiş tamamlanır.

Ancak;

 • 1- Sola dönüş yapmak için yolun soluna yanaşan aracın,
 • 2- Yolu ortasından giden tramvayların,
 • 3- Görev gereği yolun sonunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların,

sağından geçilebilir. Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.