Yaya Geçitlerinden Geçme Kuralları

YAYA, OKUL, DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEN GEÇME

Yaya ve Okul Geçitlerine yaklaşan sürücüler

  • Hızlarını azaltmaları,
  • Geçitten geçen yaya veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri,
  • Varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları, zorunludur.

Demiryolu Geçitlerinde Sürücülerin

  • Geçidin durumuna uygun hızla geçmeleri,
  • Işıklı veya sesli talimatın vereceği “DUR” işaretine uymaları,
  • Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri

Sürücülerin Kontrolsüz Demiryolu geçitlerinde

  • Geçmeden önce geçide makul bir mesafede durmaları,
  • Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.

ARAÇLARIN BOYUTLARI, AĞIRLIKLARI

Araçların Yüklü ve Yüksüz Boyutları
Azami genişlik2,55 m.
Azami Yükseklik4,00 m.
Azami Uzunluk
İki dingilli araçlarda12,00 m.
İki dingilli otobüs ve troleybüslerde12,00 m.
Üç veya daha çok dingilli araçlarda12,00 m.
Üç dingilli tek katlı otobüslerde12,60 m.
Üç dingilli tek ve çift katlı otobüslerde15,00 m.
Yarı römorklu araçlarda16,00 m.
Masraflı (körüklü) otobüslerde18,00 m.
Bir römorklu katarlarda18,75 m.
İki römorklu katarlarda22.00 m.
Araçların Azami Ağırlıkları
Dingil ağırlıkları
Tahriksiz tek dingilde10 ton
Tahrikli tek dingilde11,5 ton
İki dingilli aks gruplarında
Motorlu Araçlarda
Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise11,5 ton
Dingiller arası mesafe 1 m.ile 1,3 m. arası ise16 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m. ile 1,8 m. arası ise18 ton
Römork ve Yarı Römorklarda
Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise16 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,8 m.arasıise18 ton
Dingiller arası mesafe 1,8 m. denbüyük ise18 ton
Üç dingili aks guruplarında
Dingiller arası mesafe 1,3 m. den az ise21 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,4 m.arası ise24 ton
Toplam ağırlıklar
İki dingilli motorlu araçlarda18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda25 ton
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda36 ton
Dört dingilli römorklu araçlarda yarı römork dingil
grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda
38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya
römorklu katarlarda
40 ton
Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda44 ton