Yolcu İndirme Bindirme Kuralları

 • Duraklayan veya park eden araçların yol tarafındaki yanında,
 • İşaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde 15 m., yerleşim yerleri dışında 10 m. mesafede,
 • Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde (zorunlu haller hariç),

duraklamak yasaktır.

İndirme – Bindirme Kuralları:

Araç sürücülerinin;

 • Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi,
 • Araç durmadan kapı açması,
 • Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır.

Parketme

Parketme, araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması parketme amacını değiştirmez.

Parketmede Alınacak Tedbirler

 • El freni ile tespit edilir,
 • Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir.
 • Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekiçi veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorklarının ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklerine uygun takoz konulur.
 • Aracın terkedilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir.

Parketmenin Yasak Olduğu Yerler ve Haller

 • Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
 • Parkatmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
 • Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
 • Belirlenmiş yangın musluklarınıa her iki yönden 5 m. mesafesi içinde,
 • Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m. mesafe içinde,
 • Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayollarında, ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazlaşeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde ,
 • Parketmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde,
 • Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. mesafe içinde,
 • Kamunun yararlandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atelye, işhanı, okul , hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m. mesafe içinde
 • Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle nelirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 m. mesafe içinde
 • Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış olan ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde ( izin verilen araçlar hariç),
 • Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıtyolu üzerinde,
 • işaret levhalarında gösterilen parketme süresi veya zamanı dışında.
 • Yaya yollarında,
 • Parketme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında,
 • Belirli süreler için ücret ödenerek parketme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden parketme halinde veya süresi dışında,
 • Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretle belirlenmiş ve il ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,

Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlar yetkililerce kaldırılr. Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları, aracın sürücüsü veya sahibi ödemek zorundadır.Sürücüler duraklanan veya park edilen yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak zorundadır. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının